GİZLİLİK İLKELERİ

Müşterilerimizin  Web sitesine giren ziyaretçilerimizin mahremiyet haklarının önemli olduğunun farkındayız. Bu konudaki ilkemiz, müşteriler hakkında öğrendiğimiz her şeyi gizli tutmak olmuştur. Örneğin, müşterilerimizle ilgili gizli veya Kişisel Bilgileri  yasaların zorunlu kıldığı haller veya müşteriye söz konusu  hizmetlerinin sunulması için ihtiyaç duyulan durumlar dışında, yapılan işlemle ilgili olmayan herhangi bir üçüncü şahsa vermeyiz veya satmayız. Müşterilerimiz, almış oldukları hizmet ve ürünler ile ilgili olarak faaliyetleri hakkındaki bilgileri, müşterilerimize sunduğumuz mevcut hizmetleri geliştirmek, önemsedikleri çeşitli ek hizmetler konusunda müşterilerimizle bilgi alışverişinde bulunmak, kendi ticari menfaatlerimizi korumak ve kollamak, fiyatları tespit etmek, müşterilere verilecek açık hesap imkanlarını belirlemek, sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek, faturalama işlerini yapmak ve yasal düzenlemelere uymak amacıyla kullanıyoruz. Müşterilerimizle ilgili bilgileri toplarken ve kullanırken, bu bilgilerin önceki paragrafta belirtilen amaçlara yönelik işlenmesinde bize yardımcı olmaları için birtakım hizmet sağlayıcı firmalarla sözleşmeler yapabiliriz. Bu gibi durumlarda, bu hizmet sağlayıcı firmalar söz konusu bilgileri gizli tutmak ve bunları yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir amaçla kullanmamak zorundadır.